“L’economia feminista no vol ser un subgrup de l’economia: no hem d’esperar que ningú ens doni permís”

Parlem amb Sandra Ezquerra, investigadora, activista feminista i organitzadora del Congrés d’Economia Feminista

20130924_sandraezquerra-122-edit

Sandra Ezquerra és activista, investigadora i una de les persones que ha organitzat el Congrés d’Economia Feminista. Enric Català

La setmana passada, Vic va acollir el Congrés Estatal d’Economia Feminista. Acadèmiques, activistes i treballadores d’arreu d’Europa i d’Amèrica Llatina van assistir a la cinquena edició d’un congrés que ha esdevingut un referent en el seu àmbit. Des de la Directa parlem amb Sandra Ezquerra, investigadora, activista feminista i organitzadora de l’esdeveniment.

Després de mesos de preparació, quina valoració féu del Congrés?

La nostra valoració és francament molt positiva. Aquests dies a la Universitat de Vic hi han assistit més de 400 persones provinents del món acadèmic, dels moviments socials i del tercer sector. Des de la seva primera edició, el Congrés ha anat creixent i podem afirmar que l’edició d’enguany confirma la seva consolidació.

Quina utilitat creieu que tenen aquest tipus de trobades?

La utilitat d’aquest Congrés és doble: acadèmicament parlant, ens permet compartir recerques, tenir un feedback dels treballs realitzats, comptar amb referents internacionals i també crear noves xarxes de col·laboració. Però el fet que sigui un congrés obert, on no només participen acadèmiques, ajuda a assegurar un diàleg imprescindible amb les necessitats de coneixement que hi ha al món feminista.

I sol ser gaire comú aquest vessant obert en els congressos acadèmics?

Malauradament no és usual que aquests congressos comptin amb les veus que no són acadèmiques.

Existeix la necessitat d’una economia específica que adopti el cognom de feminista?

L’economia ha estat la disciplina més impermeable a les crítiques, la més acrítica de les disciplines. Com diu Sílvia Federici, és la ciència més propera al poder. Per això, és necessària una economia netament feminista que tingui en compte el factor de gènere i les necessitats i realitats específiques de les dones. Tot i això, encara hi ha amplis sectors que no reconeixen el seu paper. Malgrat tot, l’economia feminista tampoc vol ser un subgrup de l’economia general: no hem d’esperar que ningú ens doni permís.

I com s’entomen les mesures de l’economia feminista des de les administracions públiques?

Al nostre entendre, les administracions polítiques han ideat bàsicament mesures d’igualtat de gènere. Fa anys que des de l’economia feminista reclamem que cal anar més enllà. Nosaltres fem un balanç força crític de les mesures de “transversalitat” del gènere que s’han aplicat perquè sovint han derivat en la invisibilitat o en l’absència d’aquest element clau. Per contra, és la mirada feminista que hauria d’arribar tot el conjunt de les polítiques i, en paral·lel, mantenir un àmbit específic de treball.

I avui ens trobem que, a més d’una mala aplicació d’aquestes mesures, la realitat dels últims anys és que les polítiques de gènere han deixat de ser una prioritat per les administracions i això ha fet que el pes de la crisi hagi caigut especialment sobre les dones.

Aquest oblit institucional es viu també en l’àmbit internacional?

En l’àmbit supraestatal és evident que les polítiques de la UE passen per l’austeritat. Com es concreta això? El cas de Grècia ens mostra que el que es reclama és la reducció de les pensions i dels serveis públics com l’atenció a la salut. I són precisament aquests factors els que castigaran especialment el col·lectiu femení, ja que són les dones les que acaben proveint el suport i atenció que les administracions públiques eliminen. En aquest sentit, avui estem tornant a patir problemes que ja creiem superats.

Durant el Congrés s’ha debatut si la resposta a aquestes mesures s’ha de donar a escala local o en coordinacions globals. Quina és la teva opinió?

Al meu entendre, no es pot prioritzar una estratègia sobre l’altra. A Barcelona, com en altres municipis, s’estan aprovant mesures d’emergència social que són necessàries però que no resolen el problema de fons. La clau doncs, consisteix a coordinar-se a escales majors per a compartir experiències i augmentar la força per canviar les polítiques a una escala superior. A més, està clar que els ajuntaments ho tindran més fàcil per a aplicar aquestes mesures si hi ha governs autonòmics i estatal favorables. En el cas europeu, és obvi que si hi hagués dos o tres grècies fent front a la troica, el poder de negociació seria molt més gran.

L’octubre del 2013 et vam entrevistar a la Directa. Llavors mostraves la teva preocupació per la Llei de l’avortament proposada per Gallardón, una llei que finalment no es va aprovar. Com hauríem de llegir aquest fet?

La retirada de la Llei de l’avortament va ser, sens dubte, una victòria del moviment feminista. Amb un 80% de la població en contra i una mobilització excepcional, es va aconseguir no només frenar la llei sinó la sortida d’un ministre del govern espanyol. Era una victòria necessària que ens ha de servir per continuar veient el sentit d’empènyer i actuar per aturar injustícies.

Tornant al congrés de Vic que s’ha celebrat, hem observat que més d’un 95% de les participants són dones…

És evident que, ara per ara, l’economia feminista genera més interès entre les dones. Si fos un congrés d’economia convencional o fins i tot d’economia alternativa, segurament el percentatge d’homes seria superior al de dones. Esperem que en pròximes edicions hi hagi més homes que escoltin… i que participin!

Sandra Ezquerra: “Defender el derecho a la vivienda es economía feminista pura”

BARCELONA // Sandra Ezquerra (Barcelona, 1976) es activista social y profesora de Sociología en la Universidad de Vic, donde coordina el Grupo de Investigación en Sociedades, Políticas y Comunidades Inclusivas (SoPCI). Entre el 2 y 4 de julio, la universidad ha acogido el V Congreso Estatal de Economía Feminista. Como integrante del comité organizador, Ezquerra valora de forma muy positiva que el certamen esté creciendo edición tras edición, y que este año haya contado con la participación de cerca de 400 personas. “A partir del estallido de la crisis comienza a haber un creciente interés entre el feminismo por cuestiones de economía”, subraya la socióloga, que destaca que “es uno de los pocos congresos que está consolidando un diálogo entre la Universidad y la sociedad civil”.

Para situarnos. ¿Qué es la economía feminista?

Es un área de conocimiento y de acción propios que en gran parte surge como crítica a los paradigmas económicos dominantes. Una crítica al hecho de que la economía convencional sólo considera economía aquello que implique un intercambio monetario, y se centra en el mercado laboral y en actividades mercantilizadas. Esto desde una perspectiva más analítica. Y desde una perspectiva más propositiva, el análisis de que los preceptos económicos dominantes están priorizando los intereses y las lógicas de las élites económicas y financieras por encima de la generación y regeneración de la vida. Reivindica actividades que garantizan el bienestar colectivo, humano, familiar, que históricamente es llevado a cabo por parte de las mujeres, y la creación de una economía que ponga esta generación de bienestar en el centro, no sólo del conocimiento sino también de las políticas públicas.

En este sentido, promueve indicadores de bienestar distintos a los actuales, como puede ser el PIB.

El PIB no refleja el nivel de bienestar, ni de la situación laboral, ni incluso de términos tan convencionales como es la productividad. Ya a partir de los años 80 se empieza a reclamar el valor de todas estas actividades no remuneradas, no mercantilizadas, pero que garantizan que la clase trabajadora vaya al trabajo cada día, que los niños vayan a la escuela, todo el cuidado emocional… Si fuesen parte de lo que llamamos la economía real, en el caso de Cataluña estaríamos hablando del 40% del PIB, así que no es una cosa menor.

O en el caso de la EPA, que nos habla de población económicamente activa e inactiva, y resulta que en la segunda no sólo hay mucha gente que está en el mercado laboral informal –muchas de las cuales son mujeres-, sino también las personas que están garantizando que la población ocupada, o la futura población ocupada, vayan avanzando.

Se hace una crítica a toda esta serie de indicadores, y surgen propuestas como las encuestas de usos del tiempo, que proponen no sólo contar cuánta gente está en el mercado laboral, sino qué hace cada uno a lo largo de la semana y cómo se distribuyen otras categorías a lo largo del tiempo, incluyendo el trabajo remunerado y no remunerado de las personas.

¿El trabajo de cuidados debería estar remunerado?

Es un debate histórico dentro del feminismo. En el congreso tuvimos la suerte de contar con Silvia Federici, que fue una de las protagonistas de la campaña que impulsó el feminismo en los años setenta pidiendo un salario para el trabajo doméstico. Para ellas era una manera de señalar la importancia de darle valor. Pero no ha habido nunca consenso entre el movimiento feminista, porque si bien podía servir para darle valor y otorgar autonomía a las mujeres que están haciendo este tipo de trabajo, existen dos críticas principales: que el hecho de remunerarlo no rompe con la división sexual del trabajo, en cierta manera la perpetúa; y que, como hemos visto con la ley de dependencia, estamos hablando de pagas de 400 euros, así que estás perpetuando la precarización de las mujeres.

¿Cómo ha afectado a las mujeres el aumento de la desigualdad que hemos experimentado en los últimos años?

La posición más vulnerable de la mujer en términos económicos se agrava con la crisis. Se ha hablado mucho de que si con la crisis las mujeres vuelven a casa, pero el hecho es que estamos trabajando más que nunca en el mercado laboral, por toda la destrucción de ocupación masculina que se ha producido en los últimos siete años, y estamos trabajando más que nunca en el hogar por toda la destrucción de servicios públicos que ha habido en los últimos cinco años. Existe una doble precarización y un aumento de la carga de trabajo global.

Desde hace años existe una creciente demanda de cuidados y una decreciente oferta de cuidadoras, lo cual pone en manifiesto que la organización tradicional de los cuidados en el contexto capitalista no funciona, y eso con la crisis económica se incrementa. Este ha sido un análisis muy periférico incluso dentro de la izquierda y de la economía crítica de la crisis, y no se pueden entender todos los efectos de la crisis si esta perspectiva no se tiene en cuenta.

¿Echa de menos un mayor peso de las cuestiones de género en las nuevas formaciones políticas de izquierdas?

En el caso de Podemos, y pienso en las elecciones europeas, con la Ley Gallardón sobre la mesa y que era un momento de mucha emergencia, escogieron tres o cuatro ideas fuerza (crisis de partidos, corrupción, regeneración democrática…) que analizaron que generaban consenso de manera transversal. Y en este sentido no consideraron que el derecho al propio cuerpo fuera una de esas ideas transversales, de manera muy equivocada desde mi punto de vista. También pasa por la presencia de mujeres en lugares de visibilidad, como sucede con el gobierno griego o en las mismas caras visibles de Podemos… Creo que tienen mucho trabajo a hacer y hace falta revisar cómo se está haciendo esta nueva política.

Por otro lado sí me gustaría destacar trabajos como los que se están haciendo por ejemplo en Barcelona En Comú, que tienen un eje de género muy potente y que a nivel de gobierno municipal ha creado una concejalía con gente muy fuerte, con un equipo sobre todo de mujeres, pero no sólo, de lo mejor a nivel activista y técnico que existe en estos momentos en España. Así que también hay estas sorpresas positivas que espero que se vayan contagiando.

¿Qué importancia tiene la llegada a las instituciones de colectivos procedentes de los movimientos sociales que hace años que desarrollan nuevas prácticas que sitúan en una posición central a los cuidados y la vida?

Creo que es fundamental. Estamos hablando de la capacidad de generar hegemonía, de que estos discursos dejen de ser marginales y reciban una atención central. En el caso de Barcelona, con mucha gente que viene de la PAH, defender el derecho a la vivienda es economía feminista pura, estamos hablando de la reproducción de la gente, y de garantizar las condiciones de vida básicas y los derechos humanos. El trabajo que ha hecho la PAH la hora de ubicar la vivienda en el centro del debate político y social en los últimos años me parece fundamental. ¿Por qué no hacerlo con las guarderías? Que los padres y madres se movilicen para que sus hijos tengan acceso a una educación gratuita y de calidad universal. O con las becas comedor. Se debe crear hegemonía en el sentido de no acercarte al centro sino desplazar el centro hacia estas ideas. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de que esto suceda, y el movimiento feminista tiene mucho a contribuir.

En las jornadas ha habido una participación importante de mujeres de América Latina. ¿La situación de las trabajadoras del textil es paradigmático de la precariedad que impone en ciertos sectores, en el que las mujeres tienen un papel destacado?

Por supuesto. Esta edición ha sido el congreso en el que ha habido más mujeres latinoamericanas y también más mujeres migradas residentes en España. La presencia sobre todo de compañeras de Nicaragua fue impresionante. Hablaron de las condiciones de vida de las trabajadoras en las maquilas, en Centroamérica, y fue muy interesante el hilo que se dibujó entre las condiciones de vida de las mujeres en América Latina y las condiciones de vida de las mujeres en Europa, y cómo a pesar de las diferencias hay vínculos que se pueden movilizar para librar frentes comunes.

Uno de los plenarios se hizo sobre el TTIP, con mujeres que están luchando en Europa desde una mirada feminista, y con toda la resistencia latinoamericana contra los tratados de libre comercio, que sobre esto nos pueden explicar muchísimo ellas a nosotras. Fue todo un lujo y muy emotivo.

El Congreso aprobó una declaración contra el TTIP y también de apoyo al pueblo griego. ¿Qué lectura se puede hacer del resultado del referéndum en Grecia desde la perspectiva de la economía feminista?

Básicamente se trata de un rechazo a las políticas económicas que está impulsando la troika, de reducir más las pensiones, de hacer más recortes… Una defensa del ‘no’ no considero que sea una defensa entusiasta del gobierno de Syriza, porque hay muchos matices, pero en todo caso es una excelencia noticia de que por primera vez un gobierno se levante ante los acreedores. Desde la economía feminista es un ejemplo de cómo priorizar el garantizar el bienestar sobre los beneficios económicos.

¿Llegará algún día a desaparecer la coletilla de “feminista” porque esta serie de valores se hayan integrado en la concepción económica imperante?

Esta es la intención. Una de las claves que contaba Silvia Federici es que la economía como ciencia social y ámbito de conocimiento ha sido seguramente el área más impermeable a cualquier crítica, ya sea desde el feminismo, desde el anticolonialismo… Con todos los avances que ha habido en las ciencias, la economía ha sido la más inamovible, y la principal razón es porque es la ciencia social que más cerca está de poder, y eso ha hecho que se mantenga en su burbuja. Estoy muy de acuerdo con eso. La sociología, e incluso las ciencias políticas, se han dejado alimentar más por estos contra-relatos… Pero esto está abierto, y esperamos seguir empujando para que estos relatos y estas alternativas a la hora de analizar, de proponer y de construir vayan teniendo cada vez más relevancia.

Entrevista realizada por Brais Benítez y publicada en La Marea

La Klau- Com feminitzem la política?

És la política una cosa d’homes? Per què hi ha poques dones als espais de decisió política en comparació als homes? Els nous lideratges femenins, com Ada Colau a Barcelona o Manuela Carmena a Madrid, són també feministes? De tot això i molt més en vam parlar al debat de “La Klau” sobre com feminitzar la política. Hi van participar dones com l’activista feminista i periodista, Joana Garcia Grenzner; la sociòloga i membre de Procés Constituent, Sandra Ezquerra; la coordinadora de l’àrea social EUiA, Nuria Lozano; la vicesecretària general de dones a ERC, Mireia Mata; i l’activista feminista de Ca La Dona, Montse Cervera.

A Sant Boi i arreu, som molt més que el nostre dolor

IMG-20150522-WA0031Quan em van convidar a venir a participar en aquest acte els companys i companyes de Gent de Sant Boi em van demanar que us parlés des de la perspectiva d’una dona que porta temps lluitant pels drets de les dones i que, sense cap complexe i amb molta alegria, es considera, em considero, una dona feminista.

Si bé hi ha molta gent que per feminisme entèn propostes per millorar les vides de les dones i acabar amb la discriminació que patim, per a mi el feminisme va molt més enllà i ens afecta no només a TOTES sinó també a TOTS:

Per mi lluitar per un Sant Boi feminista significa treballar per una ciutat de i per a les persones en totes la nostra diversitat i per tots els nostres desitjos i necessitats; significa construir un Sant Boi que deixi d’estar en les mans dels que especulen, dels que desnonen, dels que acomiaden, dels que retallen i dels que ens fan promeses cada quatre anys que mai no pensen complir.

Així, exigir un Sant Boi feminista passa per voler viure en una ciutat on a ningú no el fan fora de casa seva perquè no pot pagar el lloguer o la hipoteca i on cap mare ni pare ha d’explicar als seus fills per què la policia els ha deixat al carrer; una ciutat on la nostra gent gran obté totes les cures i atenció que necessita sense que les seves filles hagin de deixar-ho tot per cuidar-los 24 hores al dia; on els serveis públics garanteixin el dret a tothom a cuidar i a ser cuidat, però també a rebre suport públic de qualitat per a que cuidar d’una familiar sigui compatible amb tenir una feina, amb passar temps amb els amics, amb participar a Gent de Sant Boi…

Una ciutat on a les mares joves no els hi surti més a compte deixar la feina que pagar l’escola bressol de la canalla. Volem un Sant Boi amb accés universal i gratuït a l’educació infantil des dels zero anys; una ciutat sense xenofòbia ni xenòfobs. I sense cap mena de xenòfob: ni dels macarres matons i dels de corbata. Una ciutat en la que CAP, absolutament CAP persona sigui il·legal i on CAP, absolutament CAP veí o veïna hauria de ser tractat com a ciutadà de segona. Una ciutat on ni l’alcalde, ni la urbana, ni un director d’escola li digui a una nena o dona musulmana com pot o no pot vestir. Ens diuen PSC i CIU que volen protegir la dignitat d’aquestes dones i aquestes nenes. Si això fos cert, però, haurien de començar a escoltar-les i a prendre’s seriosament les seves veus. Una ciutat on ni el meu pare ni cap santobià o santboiana hagi de passar ni un, ni dos ni tres ni CAP dia a un racó d’urgències perquè mentre hi tanquen unitats, en l’hospital no queden llits lliures. Una ciutat on no es facin obres faròniques com el Parc Tecnològic de Sant Joan de Déu per després maltractar i trepitjar els drets de les seves infermeres, de les seves metgesses, de tots els seus treballadors. Volem que es cuidi i respecti a qui ens ha de cuidar quan ens posem malalts i la seva indignació és la nostra!

Una ciutat també on ni la meva mare, ni el meu germà ni la meva neboda, que neixerà el més que ve, es posin malalts perquè, sense el seu permís, els planten una antenta de telèfons mòbils al seu terrat. Una ciutat on els nouvinguts de veritat són els que especulen i a les persones nascudes al Marroc o a l’Equador les sentim com veïnes de tota la vida. Una ciutat on l’ajuntament no governa d’esquenes a la gent i de cara a les elits econòmiques.

Perquè aquesta manera de governar, aquesta manera injusta, corrupta, immoral de repartir els costos i beneficis de la crisi ens ha fet mal, molt mal, com a veïns i veïnes, com a ciutadania i com a persones que ens llevem cada dia a toc de despertador per anar a treballar, per anar a classe, per vestir la canalla, per cuidar dels nostres grans, per anar a la consulta del CAP… Ens ha fet mal i ens ha fet passar molta por. Por de perdre-ho tot. Por de caure i de no poder tornar a aixecar-nos.

Tanmateix, com diu la Bell Hooks, sóc molt més que el meu dolor; som molt més que el nostre dolor i la nostra por. I ho estem demostrant.

Som gent capaç d’aixecar-se malgrat el desencís, el cansament i la desesperança, per mirar-se als ulls amb gent com nosaltres i identificar-se en el seu dolor i en la seva por. Som gent que es posa en peu negant-se a que els hi robin el dret a imaginar i somiar altres maneres de viure, altres maneres de fer les coses. Som gent que del somni passa a l’acció i es posa mans a l’obra per capgirar el seu barri i la seva ciutat. Som gent de Barcelona, de Cornellà, de Tetuan, de Manila, de Saragossa, d’Azuaga, de la Cope, de Málaga, de Camps Blancs, de la Noguera. Som gent de Sant Boi que mai més es tornarà a deixar per vèncer per la por i el dolor ocasionats pels que tants anys porten guanyant i manant. Som gent que, incansable, seguirà treballant per a que la por, la justícia i fins i tot el somriure canviïn de bàndol i per a que Sant Boi torni a ser casa nostra, de la gent, de totes i tots.

Som gent de Sant Boi i, els que malgrat seguir sent-ho, ja no hi vivim, us seguim des de la distància i ens sentim inspirats per vosaltres. Si que es pot. Endavant.

Intervenció a l’acte de cloenda de campanya de Gent de Sant Boi el 22 de maig de 2015