Mes: febrer de 2011

Reforma del régimen de servicio del hogar: un grano de arena en el desierto

Sandra Ezquerra [1]. El nuevo ministro de Trabajo ha sugerido la posibilidad de modificar el régimen actual de empleados del hogar de forma que los empleadores usuarios de los servicios no puedan contratar directamente a la persona trabajadora sino que deban hacerlo mediante una empresa. Este cambio supuestamente persigue mejorar el sistema de cotización del régimen especial de empleadas de hogar mediante la incorporación del derecho al desempleo y mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal, aspectos actualmente no cubiertos por dicho régimen. Estas mejoras supondrían un aumento de la cotización e, inevitablemente, un incremento también de precio. Si bien cualquier medida que tenga como objetivo ampliar los derechos de las empleadas del hogar debe ser saludada positivamente, cabe plantear al respecto dos cuestiones.

En primer lugar, la introducción de una empresa en la relación laboral usuario/a-trabajador/a no únicamente aumentaría considerablemente los costes finales sino que, aún más importante, establecería por ley la presencia de un intermediario cuyo papel acabará pareciéndose más a las parasitarias Empresas de Empleo Temporal que a un agente garante de la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras. El incremento del coste final del trabajo reproductivo debería repercutir en el salario de los y las trabajadoras y no en beneficio de empresas de servicios a las personas. Si el objetivo de la reforma es poner fin a las enormes bolsas de economía sumergida existentes en el sector, existen otras maneras de conseguirlo y promover a la vez la autonomía de los y las trabajadoras, como por ejemplo establecer mecanismos garantes de la negociación colectiva o permitir la entrada de inspectores de Trabajo en hogares que, aunque  privados, son testigos de tanta explotación y abuso laboral.

En segundo lugar, si bien nos encontramos ante una discriminación e infravaloración históricas del trabajo doméstico que perviven en el imaginario social y cultural actual, cabe preguntarse por qué a día de hoy este trabajo continúa encontrándose fuera del Estatuto de los Trabajadores y, por ende, excluido de numerosos derechos laborales disfrutados por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El trabajo doméstico se ha encontrado históricamente desterrado de las normativas laborales y enmarcado en el Código Civil. Tras un breve período de reconocimiento como “trabajo real” en el primer tercio del siglo XX, se vio relegado de nuevo a la invisibilidad social y legal durante la dictadura franquista. De manera gradual resultó contemplado de nuevo como actividad laboral a partir de los años setenta, pero únicamente mediante la aprobación de un decreto en 1985 que lo establecía como “actividad laboral especial”.

Por muy positivo que sea equiparar las cotizaciones de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, no será más que un grano de arena en el desierto si no se deroga de una vez por todas un Real Decreto regulador del trabajo doméstico que legaliza la ausencia de contrato escrito, elimina de facto el derecho a cobrar horas extras, no garantiza un tiempo de descanso equiparable al resto de trabajadores y trabajadoras, permite el despido libre y prácticamente gratuito y, entre muchas otras discriminaciones, limita severamente la intervención de inspectores laborales.

Actualmente, mientras el colectivo de empleadas del hogar lleva ya décadas reivindicando la igualación de sus derechos laborales con los del resto de trabajadores y trabajadoras, nos encontramos con la paradoja de que los derechos de todos y todas se ven cada vez más equiparados, sí, pero a la baja. ¿Cómo seguir reivindicando la negociación colectiva para las trabajadoras del hogar cuando la recién aprobada Reforma Laboral la dinamita para el conjunto de la clase trabajadora? ¿Cómo eliminar el despido libre en el sector doméstico cuando cada vez se ve más generalizado en todos los sectores laborales? ¿Cómo exigir la remuneración de las horas extra del trabajo realizado en los hogares privados cuando hondean sobre el conjunto de los asalariados y asalariadas amenazas como la Directiva de las 65 horas?

Sin lugar a dudas entendiendo que las reivindicaciones de las empleadas del hogar son también las nuestras. Y no sólo porque su situación actual ayuda a atisbar el horizonte al que nos empujan los más recientes coletazos de medidas neoliberales, sino porque son parte imprescindible de una lucha por la dignidad. De todas y todos.

[1] Artículo aparecido en Diagonal , núm. 143-144

“Romandre ara de braços plegats equivaldria a signar la nostra pròpia condemna”

Per Carme Catalán [1]

Sandra Ezquerra és sociòloga i investigadora sobre polítiques socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la seva activitat política, va ser dirigent sindical als Estats Units i actualment és militant feminista i anticapitalista a Barcelona.

 

P: Quin paper tenen els treballs de les dones al món?

SE: Mentre que actualment la nostra presència en el mercat laboral remunerat és cada cop més generalitzada, històricament hem estat les encarregades de tenir cura de tots, de totes, de tot. És el treball domèstic i de les cures, que hem dut i continuem duent a terme de manera invisible i “altruista”, el que permet la supervivència de les famílies, de la societat i, fins i tot, del sistema econòmic.

P: Aquest paper, està canviant en la situació econòmica actual?

SE: Sí que hi ha certs canvis, però aquests canvis no suposen necessàriament una millora. Davant la massiva destrucció de llocs de treball masculins pertanyents als sectors de la indústria i la construcció des de l’esclat inicial de la crisi, a moltes dones els ha tocat incorporar-se al mercat laboral per compensar per la pèrdua d’ingressos a la llar. Moltes dones que ja eren treballadores remunerades han hagut de treballar més hores. Això, en general, suposa un increment de les hores totals de treball de les dones, ja que el treball a casa no es redistribueix. D’altra banda, moltes dones han perdut també la seva feina durant els últims tres anys i han vist com les seves condicions laborals, ja de per si més fràgils que les dels homes, han empitjorat, cosa que ha accelerat els processos de feminització de la pobresa. Les retallades en despesa social i les recents reformes estructurals, com la laboral o la de les pensions en cas d’aprovar-se, agreujaran la vulnerabilitat social i laboral de les dones, ja que, a més de poder comptar amb menys suport públic per a la cura de les nostres famílies, constituirem un sector afectat de manera particularment virulenta per la precarització del mercat de treball i la polvorització dels drets de jubilació.

P: Quina resposta es dóna i quina s’hauria de donar davant de la crisi econòmica?

SE: Els atacs perpetrats pels mal anomenats “mercats” i els governs que els gestionen constitueixen amenaces per als drets socials i laborals de les presents i futures generacions que la majoria no podem ni imaginar. La resposta ha de venir de múltiples fronts i en tots ells les dones hi hem de ser protagonistes.

P: Quin paper han de tenir les organitzacions de dones i les dones organitzades en associacions mixtes?

SE: Des del moviment feminista s’ha de continuar elaborant un discurs i una denúncia contundents dels efectes específics de la crisi sobre la població femenina. Aquesta anàlisi ha de ser emmarcada en un discurs més ampli sobre els impactes en la totalitat de la classe treballadora i la resta de sectors populars. El feminisme no es pot aïllar d’altres moviments socials i reivindicatius. Pel que fa als sindicats i altres moviments socials mixtos, és imprescindible que es faci visible la realitat familiar, social i laboral de les dones i que es deixi de parlar de la classe treballadora com si estigués únicament constituïda per homes. Esdevé urgent entendre la dimensió patriarcal tant de la crisi del capitalisme com de les contrareformes imposades des dels governs, ja que si no la nostra anàlisi de la realitat, i per tant la nostra lluita, queda coixa i roman parcial. Els sindicats i els moviments socials han de posar al mateix nivell la defensa de drets laborals i drets socials, ja que són dues cares de la mateixa moneda. I han de fer-ho tenint en compte que el subjecte polític cada cop és més complex i divers: dones, població d’origen immigrant, joventut, etc.

P: Quines barreres s’han de superar?

SE: Hi ha encara moltes barreres que haurem de superar, i una de les principals és, sense dubte, la fragmentació de les lluites i les reivindicacions. Hem de ser capaços i capaces de fer transversals les demandes i les protestes més enllà de la realitat específica de cada moviment social. En un context com l’actual, la unitat esdevé més fonamental que mai: cal ser agosarats i agosarades. Hem de tenir clar que l’única batalla realment perduda és la no lliurada i apostar per una resistència contundent davant les greus agressions que estem rebent. L’única resposta que té alguna possibilitat d’aturar la voràgine de retallades socials i laborals és sens dubte una segona vaga general amb la participació de tots els sindicats, i en la qual s’impliquin tots els sectors de l’esquerra política i social. Ens estem quedant sense temps i romandre ara de braços plegats equivaldria a signar la nostra pròpia condemna. Si hem de ser derrotades, almenys que ens derrotin lluitant.

[1] Carme Catalán és membre de la Secretaria de la Dona, CCOO. Entrevista apareguda a Treballadora, febrer-març 2011

Rostros ocultos de las pensiones

Sandra Ezquerra|Público [1]. Las exigencias por parte de CCOO y UGT de retrasar los plazos para culminar la reforma de las pensiones e implementar de forma gradual los cambios acordados no hacen más que posponer el golpe de dicha reforma y focalizarlo en las crecientes filas de trabajadores precarios en el Estado español. A diferencia de lo que pueda parecer, la reforma de las pensiones no atañe únicamente, ni de forma particularmente severa, a aquellos trabajadores en la recta final de sus vidas laborales. Quienes cataremos sus primeros latigazos nos encontramos aún lejos de la edad de jubilación y seremos sus principales víctimas, no sólo como resultado de su implementación progresiva sino también por los cambios acaecidos en el mercado laboral español durante las últimas décadas. Somos aquellos que nos incorporamos al mercado laboral más tarde que nuestros padres quienes sufriremos los efectos de la incapacidad de cotizar los 38,5 años requeridos para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65. Somos aquellos que hemos presenciado impávidos la precarización del mercado laboral durante las últimas décadas, los mismos que nos vemos obligados a trabajar durante cada vez más años en negro, con becas, jornadas parciales y contratos basura, a los que no nos saldrán las cuentas tras la ampliación a 25 años del período de cómputo de las cotizaciones. Somos los mismos que, cuando cumplamos los 66, no nos habremos jubilado aún, no sólo porque no nos tocará todavía por ley sino, sobre todo, porque nos faltarán varios años aún de cotización para poder obtener una pensión garante de una vejez digna.

A los impactos generacionales de la reforma de las pensiones se suman los de otras desigualdades laborales y sociales como las de género y origen nacional. Estas explican la presencia aún periférica de las mujeres en el mercado de trabajo y nos colocan en una posición particularmente endeble ante el endurecimiento de requisitos introducido por la reforma. A finales de 2010, casi el 56% de los trabajadores ocupados en el mercado de empleo formal eran hombres, frente a un 44% de mujeres. Las tasas de ocupación femenina disminuían en los tramos de edad reproductiva, donde a su vez aumentaba el número de mujeres trabajando a tiempo parcial para poder conciliar así su empleo con el cuidado de su hogar y familiares. Asimismo, las mujeres constituíamos menos de un 40% del total de trabajadores remunerados a tiempo completo y más de un 77% de los ocupados a tiempo parcial. Entre estos últimos, las mujeres sumábamos el 97% de trabajadores a media jornada fruto de la obligación de cuidar a niños o familiares adultos y el 94,17% de los que no accedían a un empleo a jornada completa como resultado de otras responsabilidades familiares. En el primer grupo teníamos una presencia desproporcionada las mujeres de entre 25 y 44 años y en el segundo las mujeres de 35 años y mayores. De poco servirá el reconocimiento de nueve meses de cotización por cada permiso de maternidad solicitado
–con un límite de dos años en total–, ya que, por un lado, dicho reconocimiento únicamente entrará en vigor en aquellos casos en que la trabajadora haya conseguido cotizar más de 35 años y, por el otro, cabe recordar que los perniciosos efectos económicos y laborales de los malabarismos en pos de la conciliación azotan a las mujeres durante toda nuestra vida, y no sólo cuando decidimos ser madres. Sin ir más lejos, las mujeres solicitamos el 85% de las excedencias para cuidar a familiares adultos.

El ahondamiento del principio contributivo del sistema de pensiones, que prioriza largas carreras laborales formales por encima de la edad biológica, perpetuará la vulnerabilidad social de todos aquellos y aquellas que ocupamos una presencia secundaria en el mercado de trabajo, sea esta en forma de jornadas parciales, trayectorias laborales discontinuas o una alta concentración en la economía informal. Si a ello se le añade que el salario medio femenino constituye todavía el 78% del masculino, que las tasas de paro entre las mujeres de origen inmigrante y las jóvenes son del 29% y el 61% respectivamente y que el salario medio de las primeras suma sólo el 50% del de los hombres autóctonos, mientras que el de las segundas roza el 37% de la población total, no resulta difícil elucidar quién pagará una parte importante de los recortes perpetrados.

No se trata aquí de obviar la gravedad de los efectos de la reforma sobre el conjunto de la clase trabajadora –que sin duda serán severos–, sino más bien de visibilizar que algunas de las desigualdades sociales actualmente existentes se verán profundizadas. ¿Quién será capaz en 2040 de demostrar entre 37 y 38,5 años de cotización a tiempo completo y obtener una pensión digna a las edades de entre 65 y 67 años como resultado de haber computado los últimos 25 años de su vida laboral formal y remunerada? Ni los jóvenes que sufrimos en carne propia la irreversible precarización del mercado de trabajo, ni las mujeres que vemos nuestras vidas laborales constantemente interrumpidas y diezmadas por nuestras múltiples e impuestas obligaciones de cuidado, ni las personas de origen inmigrante que inundan el saco sin fondo de la economía sumergida. Y no estaremos solos, ya que el modelo de vida laboral estable, registrada, ininterrumpida y en constante promoción en la que parece basarse la reforma de las pensiones constituye cada vez menos una realidad del presente y deviene a ritmos acelerados un recuerdo nostálgico de antaño o privilegio de una minoría.

[1] Artículo aparecido en Público el lunes 7 de febrero, pág. 5